Σχηματάρι Δεδάκη 42

2262059614

papak.ioanis@gmail.com

2262058787

Δευτ. – Σαββατ: 9:00 – 14:00

Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 17:00 – 21:00